CAM

CAM - (Computer-aided manufacturing) - arvuti abil töötlemine.
CAM süsteemid on mõeldud CAD programmiga loodud 3D mudelite tootmiseks CNC koodide genereerimiseks, millega juhitakse numbriliselt juhitavaid tööpinke.

CAM süsteemi mooduleid jagatakse tavaliselt töötlustüüpide alusel. Enamlevinud töötlustüübid, kus CAM programme kasutatakse on:
 • 2½ teljeline freesimine. 
  Freesimisoperatsioonid, kus töö toimub X-Y tasapinnaga paralleelsetel tasapindadel. Kasutatakse lihtsamate prismaatiliste detailide puhul, kus puuduvad vabapinnad. Võimaldab tööpingi operaatoril CNC koodi muutmata kompenseerida tööriistaläbimõõduerinevusi. Kasutatakse 3 teljeliste freespinkide programmeerimiseks.
 • 3 teljeline freesimine. 
  Freesimisoperatsioonid, kus tööriist võib liikuda korraga kolme telje suunas. Kasutusalaks on keerulisemad detailid, mis sisaldavad vabapindu. Ei võimalda töödelda vertikaalsuunalt ligipääsmatuid pindu. Kasutatakse 3 teljeliste freespinkide programmeerimiseks.
 • 4 ja 5 teljeline positsioneerimine. 
  Detailide töötlemisel kasutatakse 2½ ja 3 teljelise töötlemise operatsioone. Tööriista orjentatsioon operatsioonides võib olla erinev. Võimaldab valmistada detaili vähemate seadetega. Kasutatakse 4 ja 5 teljeliste freespinkide programmeerimiseks.
 • 5 teljeline freesimine. 
  Freesimisoperatsioonid, kus tööriist võib liikuda korraga viie telje suunas. Võimaldab väiksema ajakuluga töödelda keerukaid pindu, ligipääs aladele, mis jäävad 3 teljeliste operatsioonide puhul töötlemata.. Kasutatakse 4 ja 5 teljeliste freespinkide programmeerimiseks.
 • Lihttreimine. 
  Treimisoperatsioonid, kus soovitud detaili saamiseks piisab ühest spindlist ja supportist.
 • Treimine lisatelgede ja supportiga. 
  Treimisoperatsioonid, kus soovitud detaili saamiseks on vaja kasutada mitut supportit ja/või aktiivseid tööriistu. Võib sisaldada supportite sünkroniseerimist.
 • 2 teljeline traaterosioon. 
  Traaterosioonpinkidele operatsioonide programmeerimiseks, kus kirjeldatakse ainult üks kahemõõtmeline kontuur ja traadi kalded kontuuri suhtes.
 • 4 teljeline traaterosioon. 
  Traaterosioonpinkidele operatsioonide programmeerimiseks, kus kirjeldatakse ainult kaks kahemõõtmelist kontuuri. Selliselt on võimalik kirjeldada väga keerukaid lõikeid.

Vaata lisaks.

Prindi Admini e-post